Top of the page
Start od the content

Universitats de procedència

Universitats de procedència

Les universitats de procedència de l’alumnat que ha cursat el màster oficial on-line són les següents:

Curs acadèmic

Universitat de Procedència

Persones matriculades

2006-2007

Universitat de Valladolid, Lleida, Barcelona, Nicaragua, Pontevedra, Astúries i León.

13

2007-2008

Santiago de Compostela, Deusto, Vigo, Barcelona, Lleida, Madrid, Castilla i la Mancha, Tarragona i Valencia.

25

2008-2009008-2009

Lleida, Huelva, Santiago de Compostela, Barcelona i Tarragona.

17

2009-2010 

Lleida, Navarra, Barcelona, Illes Balears, Màlaga i Tarragona

24

2010-2011

Tarragona, Lleida, País Basc, Sevilla, i Valladolid.

8

2011-2012

 Avila, Colòmbia, Barcelona, Lleida i Salamanca.

17


2012-2013

Tarragona, Lleida, Madrid, Colòmbia i Algèria.

              9