Top of the page
Start od the content

Titulacions de procedència

Les titulacions de procedència de l’alumnat que ha cursat el màster oficial on-line en agents d'igualtat d'oportunitats són les següents:


Curs acadèmic

Titulació

2006-2007

Antropologia, Educació social, Enginyeria Tècnica, Informàtica de Gestió, Filosofia i Lletres, Periodisme, Psicologia, Psicopedagogia, Sociologia i Treball Social.

2007-2008

Dret, Enginyeria Agronòmica, Enginyeria Tècnica Agrícola, Filologia Anglesa, Filologia Hispànica, Filosofia, Geografia i Historia, Gestió i Administració Pública, Graduat Social, Mestre Educació Infantil, Psicologia, Publicitat i Relacions Publiques, Relacions Laborals i Treball Social

2008-2009

Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Polítiques i Sociologia, Comunicació Audiovisual, Dret, Educació Física, Educació Social, Filologia, Filologia Anglesa, Filosofia i lletres, Graduat Social, Infermeria, Periodisme, Relacions Laborals, Treball Social i Turisme.

2009-2010 

Ciències Econòmiques y Empresarials, Ciències Polítiques i de l'Administració, Dret, Educació Social, Filosofia, Geografia i Història, Pedagogia, Psicologia, Publicitat i Relacions Publiques, Relacions Laborals, Treball Social i Turisme.

2010-2011

Ciències Polítiques, Dret, Educació Social, Enginyeria Agronòmica, Psicologia i Treball Social

2011-2012

Ciències de la informació, Publicitat, Filosofia, Geografia i Història, Mestre educació infantil, Mestre educació primària, Psicologia, Relacions Laborals i Treball Social. 

 

2012-2013


Educació Social, Psicologia, Treball Social, Sociologia, Microbiologia Industrial, Filologia Anglesa.