Top of the page
Start od the content

Matèries optatives

Mòduls i matèries optatives

MATÈRIES OPTATIVES

Denominació de les matèries

Crèdits ECTS

Professorat

MÒDUL V: Optatives específiques (a elegir com a màxim dues)

10

 

Dones, economia i urbanisme

5

Carme Bellet Sanfeliu
Ramon Morell Rosell

Dones i educació

5

Núria Solsona i Pairò

Dones salut i violència de gènere

5

 Elvira Aparici Banegas
Carme Valls Llobet
Carolina Villacampa E.

Dones, treball i família

5

Ana Romero Burillo

L’estudiantat ha d’escollir dues assignatures optatives de les quatre que ofereix el màster oficial on-line.

Les assignatures s’organitzen per quadrimestres. La distribució quadrimestral la pots consultar aquí.