Top of the page
Start od the content

Matèries obligatòries

Mòduls i matèries obligatòries

Les assignatures/matèries es distribueixen en cinc mòduls, quatres dels quals pertanyen a les assigantures obligatòries. Són les següents:

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

Denominació de les matèries

Crèdits ECTS

Professorat

MÒDUL I: Fonaments teòrics i discurs

15

 

Teoria Feminista i Història de les Dones

5

Jaume Barull
Isabel Santaulàira 

Dones i Llenguatge

5

Mª Ángeles Calero 
M. Teresa Quintillà

Dones i Mitjans de Comunicació

5

Helena Alonso
Iolanda Tortajada 

MÒDUL II: Gènere, ruralitat i immigració

10

 

Dones i Món Rural: Aspectes Econòmics i Socials

5

Luis Camarero Rioja

Dones i Processos Migratoris

5

Gemma Casal Fité

MÒDUL III: Disseny de plans d’igualtat i accions positives

10

 

Les Polítiques Públiques i els Drets per a les Dones

5

Dolors Toldrà

Disseny i Avaluació de Plans, Programes i Projectes d’Igualtat amb Perspectiva de Gènere

5

Rosa Rosales Nava
Sonia Sánchez Sierra

MÒDUL IV: Treball fi de màster

15

 

Treball fi de màster

15

Professorat del Màster
segons el tema escollit

L’estudiantat ha de realitzar totes les assignatures obligatòries.

Les assignatures s’organitzen per quadrimestres. La distribució quadrimestral la pots consultar aquí.