Start od the content

Access and admission

Requisits de admissió – Vies d’accés

Estar en possessió de qualsevol grau, diplomatura o llicenciatura en àmbits del coneixement en els quals es puguin aplicar els continguts que ofereix aquest màster.

Una vegada feta la llista de preadmesos i preadmeses, si aquesta supera el màxim de 25 alumnes, la Comissió d'Estudis del Màster oficial on-line seleccionarà l'alumnat entre els candidats i les candidates preinscrites en atenció als següents criteris, la baremació dels quals es farà pública.

  1. Valoració de  l'expedient acadèmic, prestant especial atenció a l'obtenció de coneixements referents a la perspectiva de gènere (50%).

  2. Experiència professional que comporti l'aplicació de la perspectiva de gènere  i de la igualtat d'oportunitats (30%).

  3. Domini específic de competències relatives a les eines informàtiques, especialment perquè es tracta de una formació en línia (20%).