Top of the page
Start od the content

Tradició dels estudis de gènere a la Universitat de Lleida

Tradició dels estudis de gènere a la Universitat de Lleida

El 1991 un grup de professores i investigadores va fundar el Seminari Interdisciplinari d'Estudis de la Dona (SIED), associació universitària que tenia la voluntat de sumar esforços des de diferents àmbits del saber per tal de difondre i promoure el coneixement sobre les dones i les seues aportacions a la cultura i la ciència. 

Entre les diferents accions realitzades té una rellevància especial la creació, el 1992, del Centre d’Estudis i Documentació de les Dones (CEDD), que ofereix un fons documental al voltant dels 4.000 documents. 

Per altra banda, la Universitat de Lleida ha col·laborat, des de fa uns anys, en projectes NOW i projectes EQUAL destinats a la igualtat d’oportunitats, a través d’accions coordinades amb altres institucions no acadèmiques de l’entorn. 

A més, el 8 de març de 2006 es va crear el Centre Dolors Piera d'Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones, que és un servei universitari que treballa per la promoció de la docència i la recerca en gènere, però també per la millora de les condicions de vida de les dones, en general, i de les condicions laborals de les treballadores, en particular. Aquest centre ha assumit les competències que la Llei 2/2007 atribueix a les unitats d’igualtat que les universitats tenen l’obligació de crear. 

En aquests moments, la Universitat de Lleida està desenvolupant el I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones a la UdL (2008-2011) per acord (116/2008) de Consell de Govern.