Top of the page
Start od the content

Reconeixement i transferència

Reconeixement i transferència

1. Reconeixement de formació prèvia i d’experiència laboral

2. Criteris per reconèixer crèdits en aquest Màster oficial on-line

3. Terminis i documents a presentar

4. Òrgans que resol les sol·licituds

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits en els ensenyaments de Màster són resoltes per l’òrgan responsable del POP a proposta de la Comissió d’Estudis del Màster.