Top of the page
Start od the content

Reconeixement de formació prèvia i d'experiència laboral

Reconeixement de formació prèvia i d'experiència laboral

Es pot reconèixer formació prèvia que tingui continguts similars als corresponents a assignatures del màster oficial on-line. També es pot reconèixer l'experiència laboral acreditada en activitats relacionades amb els coneixements i les competències del màster.

Mai es podrà fer el reconeixement del treball de final de Màster, per tant, aquest s’haurà de realitzar obligatòriament.

Per saber què és el que podeu reconèixer i com ho heu de fer, consulteu aquí.