Top of the page
Start od the content

Funcionament del màster oficial on-line i del campus virtual

Funcionament del màster oficial on-line i del campus virtual

La docència del màster s’estableix a través d’unitats didàctiques que es treballen virtualment, de debats que s’articulen mitjançant fòrums i xats, de tutories i de sessions presencials. 

Si voleu saber amb més detall la metodologia docent, consulteu aquí.

Informació per a l'estudiantat matriculat: