Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

1. Pla d'Estudis

2. Programes de les assignatures

3. Metodologia docent

4. Sistema d'avaluació

5. Treball Fi de Màster (TFM)-Temàtiques

6. Sessions d'acollida i pla de tutories

7. Prerequisits/Itineraris

Aquest màster no te més prerequisits que el perfil del estudiantat que s'aconsella.

Aquest màster no te més itineraris que el que poden construir de manera autònoma l'alumnat amb l'elecció de les assignatures optatives.