Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Sistema d'avaluació

L’avaluació és contínua i es realitza mitjançant activitats, treballs i participació als fòrums-xats. El programa de cada assignatura concreta els criteris d’avaluació i el percentatge que té cada tasca avaluable sobre el total de la qualificació per tal que l’alumnat conegui, abans de l’inici del curs, què és el que s’avaluarà, com i amb quin pes sobre la nota final.