Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Creació i evolució del màster oficial on-line en Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones a l'Ámbit Rural

Creació i evolució del màster oficial on-line en Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones a l'Ámbit Rural

El curs acadèmic 2005-2006 es va fer la primera edició del màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones a l’Àmbit Rural. Es tractava d’un màster propi de la Universitat de Lleida, de 30 crèdits, virtual, que volia aportar una formació especialitzada inexistent en l’espai educatiu superior, però necessària per a un nou perfil professional emergent dedicat a la igualtat de tracte entre homes i dones.

El curs acadèmic 2006-2007 va suposar una remodelació de l’estructura del màster per tal d’aproximar-lo al que havien de ser els màsters oficials dins de l’espai europeu d’educació superior amb l’objectiu de formular una sol·licitud d'oficialització del màster. La Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida va donar suport, a través de la Junta de Facultat, a la sol·licitud d’aquest màster oficial i el va integrar en el Programa Oficial de Postgrau en Territori, Patrimoni i Cultura.

El curs 2007-2008 va suposar l’oficialitat del màster amb les característiques singulars de la seua virtualitat, la seua vessant professionalitzadora i la seua especialització en el món rural.
Acumulem, doncs, l’experiència de set anys de docència en aquests ensenyaments amb professorat especialitzat en gènere i/o igualtat d’oportunitats. 
Si voleu informació sobre els resultats acadèmics (persones matriculades, taxa de rendiment, graduació i abandonament, eficiència) ho pots consultar aquí.
Més dades de les persones matriculades des del curs 2007/08:
* Les titulacions de procedència de l’alumnat que ha cursat fins ara aquest màster les podeu consultar aquí.

* Les universitats de procedència de l’alumnat que ha cursat fins ara aquest màster les podeu consultar aquí.