Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Sesiones de acogida y Plan de tutorías

SESSIÓ D'ACOLLIDA VIRTUAL

Amb anterioritat a la primera sessió presencial del màster, s'enviarà a l'estudiantat matriculat un vídeo tutorial sobre el funcionament del campus virtual.

A continuació, s'obriran dos fòrums en les següents dates:

  • 18 de setembre - fòrum per atendre els dubtes sobre l'ús del campus virtual.
  • 25 de setembre - fòrum per presentacions mútues entre l'alumnat i el professorat del màster abans de la primera sessió presencial.

SESSIÓ D'ACOLLIDA PRESENCIAL

En la primera sessió presencial es farà una segona sessió d'acollida per a tot l'alumnat on s'explicarà també el funcionaments del campus virtual.

Cada docent del màster facilitarà a l'alumnat un dia i una hora setmanal o quinzenal de contacte, o, en el seu defecte, crearà una eina de comunicació interpersonal al campus virtual.

També s'assignarà a cada estudiant un tutor o tutora específica per desenvolupar el treball fi de màster.

A la vegada, el màster ofereix un servei d'atenció periòdica al alumnat.