Inici del Contingut

Calendari de trobades presencials

La realització de la totalitat del màster oficial on-line comprèn un únic curs acadèmic per a l'alumnat que tingui total disponibilitat. Es recomana que les persones que treballin el cursin en dos anys.

Es faran tres sessions presencials per quadrimestre on es presentaran totes les matèries que integren el màster oficial on-line. Per tal de facilitar-hi l'assistència es faran en dissabte.

L'assistència a les sessions presencials no és obligatòria. L'alumnat que no hi assisteixi haurà de fer una activitat alternativa que suposi el mateix nombre d'hores de dedicació assignat a la sessió presencial, atès que els crèdits ECTS es computen per hores de dedicació de l’alumnat.

Calendari i horari de les sessions presencials

Aules

Les sessions presencials del màster oficial on-line s'impartiran a l'aula 2.12 del edifici polivalent - Campus de Cappont

La sessió de l’ús de la plataforma SAKAI s'impartirà al acabament de la primera sessió presencial a l'aula d'informàtica 1.01