Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Gaudeix de l'ampli ventall de possibilitats que la UdL t'ofereix per estudiar

1 Veure

Beques generals

Beques generals del MECD (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport)

Beques de mobilitat del MECD (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport)

Beques Equitat de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)

2 Veure

Beques de col•laboració de la UdL

Beques de col·laboració en serveis i unitats

Beques de col·laboració de caràcter específic

Beques d'introducció a la recerca

Beques d'assistents a la docència

3 Veure

Ajuts generals

Ajuts de viatge

Ajuts culturals

Ajuts per a estudiants amb necessitats especials

Programa d’ajuts de la UdL per a estudiants estrangers de màsters universitaris de la UdL per al curs 2013/14

Entitat:
Universitat de Lleida. Oficina de Relacions Internacionals
Objecte:

Facilitar i promoure la incorporació d’aquest col·lectiu als estudis oficials de màster de la UdL

Requisits: Estudiants estrangers de nou accés i de qualsevol nacionalitat que hagin obtingut una titulació oficial a qualsevol universitat estrangera i que compleixin els següents requisits:
- Accedir al màster universitari amb titulació universitària no pertanyent al sistema universitari de l’Estat Espanyol.
- Matricular-se dels crèdits corresponents al curs 2013-2014 d'un programa de màster universitari de la UdL.
- No ser beneficiari, a data de la sol·licitud, de cap beca o ajut de la UdL per cursar els estudis en què s’hagi estat admès.


Import: - modalitat A: l'ajut cobreix la matrícula, taxes i assegurança escolar.
- modalitat B: l'ajut inclou els conceptes de la modalitat A i, a més, les despeses de viatge, manutenció i estada a Lleida.

Termini:

5 de maig de 2013

4 Veure

Ajuts a l'estudi per situacions socioeconòmiques greus